Skip to content

Bij de herontwikkeling of herinrichting van een wijk staat de leefbaarheid voorop. Elke keuze voor een straat, wijk of groter gebied heeft gevolgen. LIVE laat met geïntegreerde data overzichtelijk zien welke effecten ingrepen kunnen hebben. Passend bij elke situatie. Verhoogt u ook de leefbaarheid met LIVE?

Datagedreven werken wordt steeds gebruikelijker. Ook bij herontwikkeling of herinrichting van een straat, wijk of gebied. LIVE biedt inzicht en ondersteunt verschillende stakeholders om de juiste keuzes te maken. Door het combineren van innovatieve data-analyse-tools en diverse databronnen op basis van specifieke behoeften, ontstaat een integraal overzicht in een 3D-omgeving. Hierdoor kunnen de beoogde effecten van ingrepen en de ambities van een gemeente of organisatie om de kwaliteit en leefbaarheid van een wijk of gebied te versterken, snel worden gevisualiseerd. Kunnen wij ook úw wijk live presenteren? Ontdek de waarde van de 3D Cityplanner en laat ons uw visie tot leven brengen. Want met de juiste actuele informatie en visuele representatie in één tool maakt u de juiste beslissingen voor de toekomst.

Liendert LIVE als eerste case study

LIVE is ontwikkeld en getoetst in de Amersfoortse wijk Liendert, die de komende jaren wordt heringericht. In samenwerking met de gemeente Amersfoort zijn de ontwikkelde data-analyse-tools van LIVE in de praktijk getest. Ook is LIVE ingezet om het gesprek met de bewoners aan te gaan. Met behulp van LIVE konden we laten zien wat bijvoorbeeld ruimte voor meer groen of juist meer parkeerplaatsen betekent. Of wat de impact is op de klimaatadapatie als alle parkeerplaatsen worden voorzien van half verhard materiaal. Wij zijn dan ook trots dat de gemeente Amersfoort op basis van deze innovatieperiode LIVE ook voor andere gebieden wil gaan gebruiken.

LIVE: een dienst op maat

Uw ruimtelijke uitdaging of vraagstuk staat bij ons centraal. Daarom werkt LIVE niet alleen met eigen data, maar ook met externe data op maat. Uit openbare bronnen of van partijen waarmee we werken. Deze data voegen we toe aan de 3D Cityplanner, die vervolgens integraal en visueel inzicht geeft in het antwoord op uw vraagstuk.

Projectupdates

Projectpartners