Skip to content
Home » Nieuws » 1 miljoen euro EU-subsidie voor digitaliseringsproject herinrichting Liendert

1 miljoen euro EU-subsidie voor digitaliseringsproject herinrichting Liendert

Het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE) ontvangt een Europese subsidie van 1 miljoen euro om te helpen bij de herinrichting van de openbare ruimte. LIVE is een project van vijf Amersfoortse geo-bedrijven, RIVM, Future City en gemeente Amersfoort. Het project is een eerste concrete invulling van de ambities voor Earth Valley.

Het doel van het LIVE project is om door middel van digitalisering bij te dragen aan klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid. In het project werken de geo-ondernemers Geomaat, NEO, Hydrologic en Strategis samen met AeroVision, de gemeente Amersfoort, Future City Foundation en het RIVM. Het project richt zich op de in de jaren ‘60 gebouwde wijk Liendert, die de komende jaren wordt heringericht. Zo worden een gedetailleerde watermonitor en een boomregister ontwikkeld om gericht klimaatadaptatieve maatregelen te kunnen nemen. Ook wordt gebruik gemaakt van de 3D Cityplanner om scenario’s uit te werken waarmee bestuurlijke keuzes – bijvoorbeeld groen of parkeerplekken – gemaakt kunnen worden over de herinrichting van de openbare ruimte in Liendert.

Breder dan Liendert

De maatschappelijke en stedenbouwkundige vraagstukken waar LIVE zich in Liendert op richt, zijn vraagstukken die ook in andere Amersfoortse wijken en in andere steden aan de orde zijn. De producten en diensten die in het kader van het project worden ontwikkeld, zijn daarom breder dan alleen in Liendert toepasbaar. Behalve voor gemeenten zijn de producten ook schaalbaar voor onder meer overheden, netbeheerders, waterbedrijven en andere organisaties.

Earth Valley

In de regio Amersfoort-Utrecht zijn veel innovatieve bedrijven en instellingen gevestigd die met data- en geo-informatie werken. Ingenieursbureaus, innovatieve bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen op de as Amersfoort-Utrecht, werken samen onder de naam Earth Valley. Door het samenbrengen van de aanwezige kennis en ervaring met het toepassen van digitale informatie, ontstaat een bundeling van innovatiekracht en ondernemerschap in de regio. Earth Valley heeft de ambitie om uit te groeien tot een nationaal en internationaal toonaangevende kennisomgeving, die een bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke en stedenbouwkundige opgaven zoals klimaatverandering en -adaptatie, circulariteit, energietransitie, leefbaarheid en mobiliteit.

Het LIVE project loopt tot eind 2023 en vergt een totale investering van 1,7 miljoen euro. 60% hiervan wordt gefinancierd met de subsidie van het Europese programma REACT-EU. De resterende 40% wordt geïnvesteerd door de projectpartners.