Skip to content
Home » Nieuws » “Aan welke informatie, kaarten en data hebben bewoners van Liendert behoefte ?”

“Aan welke informatie, kaarten en data hebben bewoners van Liendert behoefte ?”

Vanuit de gedachte dat er kaarten, data en beelden beschikbaar zijn van de wijk Liendert, kwam er bij de projectleden van het LIVE-project een vervolg in beeld. Hoe kunnen we die informatie eventueel ontsluiten voor bewoners van de wijk? En: waar zitten zij wel en niet op te wachten?

Of het een app wordt, een website waar de informatie voor bewoners bijeen komt of iets anders, is nog niet duidelijk, zegt Tim Stroomer, Projectmanager Informatiseringsprojecten bij de gemeente Amersfoort. “Alle opties zijn nog open. We hadden onlangs een bijeenkomst met wijkbeheerders, projectleiders die betrokken zijn bij de wijk, ons projectteam en de afdeling communicatie van de gemeente. We hebben daar afgesproken dat we eerst de bewoners van Liendert vragen naar wat zij belangrijk vinden om te weten van de openbare ruimte. We gaan daarbij een enquête uitzetten naar bewoners die we al eerder hebben benaderd voor het LIVE-project. Daar hopen we een beter beeld uit te krijgen van de wensen aan informatie over de openbare ruimte in Liendert.”


Die enquête gaat naar verwachting eind oktober of begin november de deur uit. “Op de uitkomsten kunnen we dan verder bouwen. Die uitkomsten zijn niet alleen van belang voor het LIVE-project, maar wellicht komen er ook nog andere communicatiethema’s uit die we als gemeente kunnen oppakken. Kortom, we staan er open in.”

Informatie en lagen best complex

Anne Dullemond, directeur van de StrateGis Groep, zegt dat hun 3D Cityplanner al feitelijk een app is. “We hebben daarin de kaartlagen en de data voor de wijk Liendert ingevoerd. Data van onder andere de Groene Baten Planner van het RIVM, beelden van de wijk van Geomaat, informatie over de waterhuishouding van Hydrologic en het boomregister van Neo. Al die informatie kun je dus ontsluiten richting bewoners als je weet hoe zij dat soort informatie willen ontvangen. Ik moet wel zeggen: die informatie en lagen zijn best complex. Ik kan me voorstellen dat we in het project een soort viewer ontwikkelen waarmee bewoners digitaal door dat 3D-model van hun wijk kunnen ‘lopen’. Maar nogmaals, dat moeten we dus toespitsen op de behoefte van bewoners.”

Nieuwe informatie in model

Dat beaamt Johan Boelhouwers, afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling bij de gemeente Amersfoort. “Het kan zijn dat bewoners ook met nieuwe, gewenste informatie komen. Dan gaan we kijken of we daar data of informatie van hebben en of we die kunnen ontsluiten via de 3D Cityplanner. Dat is dan ook het mooie van zo’n 3D-model: je kunt het voeden zoals je wilt. Waar we vijftien jaar geleden nog met tekeningen in de weer gingen, kan dat nu met een digitale versie van de werkelijkheid, een zogeheten digital twin. Daar kun je dus ook historische data in stoppen zodat je kunt zien wat de verandering in tijd is geweest bij een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de wijzigingen in het landschap of de waterhuishouding. Maar zover is het allemaal nog niet. Eerst vragen we aan bewoners waar behoefte aan is. Dan pas gaan we verdere stappen zetten.”