Skip to content
Home » Nieuws » KENNISSESSIE: DATAHULP IN DE STRIJD OM DE VIERKANTE METER

KENNISSESSIE: DATAHULP IN DE STRIJD OM DE VIERKANTE METER

Ontdek hoe integraal en visueel inzicht de besluitvorming optimaliseert

Bij de (her)ontwikkeling of -inrichting van een straat, wijk of gebied staat de leefbaarheid
voorop. Maar hoe pak je dit aan, als ruimte schaars is? Uitdagingen stapelen zich op, maar
je kunt elke vierkante meter slechts één keer benutten.

Binnen project LIVE (www.liendert.live) heeft de gemeente Amersfoort met haar projectpartners aangetoond dat met diverse data een integraal beeld ontstaat dat helpt bij de
besluitvorming. Door (beoogde) aanpassingen en scenario’s vooraf zichtbaar te maken
in een 3D-omgeving, kan de impact op de leefbaarheid, waterhuishouding, biodiversiteit
en zelfs woongeluk in beeld worden gebracht. Een slimme tool om afgewogen de juiste
beslissingen te nemen en elke vierkante meter optimaal te benutten.

Ben jij binnen een gemeente bezig met de herinrichting en/of herontwikkeling van grote of kleine gebieden? Dan nodigen we je graag uit op woensdag 5 juni vanaf 9.30 uur om samen te leren van de lessen uit het project. Wat zijn voordelen van werken met data? Wat kunnen resultaten zijn? Hoe kan datagedreven en integraal werken antwoord bieden op de ruimtelijke opgave waar jij mee te maken hebt?

Je leert onder andere over…
… een andere manier van werken aan herinrichting en/of
herontwikkeling
… efficiënt werken met 3D-data, scenarioanalyses en digital twins
… lessen die in het project zijn geleerd
… het effectief ondersteunen van het besluitvormingsproces
… effecten van werken met actuele informatie op de samenwerking
tussen disciplines

Programma
9.30 uur Inloop
10.00 uur Woord van Welkom
10.15 uur AeroVision
• Korte projectterugblik
• Beoogde resultaten, behaalde resultaten & lessons learned
10.30 uur StrateGis
• Demonstratie LIVE
10.45 uur Gemeente Amersfoort
• Ervaringen en voordelen van deze nieuwe manier van werken
• Welke kansen en knelpunten zijn er?
11.00 uur Samen aan de slag
• Do’s & Don’ts van werken met data
11.45 uur Afsluiting en aansluitend een lunch