Skip to content
Home » Nieuws » ‘Kracht van LIVE is lokale samenwerking’

‘Kracht van LIVE is lokale samenwerking’

Aardobservatie, dat is het werk van NEO. In het LIVE-project helpt zij de wijk Liendert te modelleren en doet zij analyses over de impact van klimaatadaptieve ingrepen tegen verharding van de ondergrond en wateroverlast. Die opgaven spelen niet alleen in Liendert en daarom is projectleider Loek van Oijen nu al overtuigd van de meerwaarde die LIVE zal bieden.

‘Iedere Nederlandse stad of dorp heeft te maken met energietransitie, klimaatadaptatie en zaken als leidingbeheer’, vertelt Van Oijen. ‘Overal moet worden gekeken hoe om te gaan met wateroverlast op plekken met veel verharde ondergrond of hoe je vergroening in een wijk kan verbeteren.’

Om van de Amersfoortse wijk Liendert een klimaatadaptieve wijk te maken, helpt NEO in het project LIVE met het modelleren van verschillende klimaateffecten en bijpassende oplossingen. Die modellen komen uiteindelijk in de 3D Cityplanner, een digital twin ontwikkeld door StrateGis waarmee ruimtelijke plannen worden gevisualiseerd.

Met vijfentwintig jaar geo-ervaring en kantoor in Amersfoort, is NEO een voor de hand liggende partner in het LIVE-project. De gemeente is een bekende en projectpartner Hydrologic zit drie deuren verderop. Juist dat is volgens Van Oijen de kracht van het LIVE-project, die lokale samenwerking met Amersfoortse partners.

Voor NEO spelen er drie grote onderwerpen in het LIVE-project. De aanwezigheid van bomen, de waterafvoer en het integreren van publieksmeldingen in de uitkomst van het project.

Neo levert het informatiebestand Boom+, waarmee onder andere analyses worden uitgevoerd over de spreiding van boomwortels in de grond. ‘In relatie tot leidingen en wandelpaden is het handig om te weten wat de ruimtebehoefte is van boomwortels. Dan wil je kunnen zien hoeveel ruimte zij nodig hebben en waar je bepaalde bomen het beste kan plaatsen zodat ze geen risico vormen op schade aan omliggende infrastructuur’, zegt Van Oijen.

Samen met projectpartner Hydrologic kijkt NEO daarom ook naar de waterafvoer. NEO levert informatie over de typen oppervlakte in Liendert. ‘Is het verhard en versteend of is het juist gras? Dat vertelt iets over de doorlaatbaarheid bij neerslag’, aldus de projectleider. Ook hoogteverschillen, wederom data die NEO in de modellen opneemt, bepalen waar regenwater zich verzamelt als de grond minder snel water in zich opneemt.

Naast eigen data kunnen ook publieksmeldingen van omwonenden meehelpen met het aan het licht brengen van klimaat-knelpunten in Liendert. Wat je kan en moet met de input van inwoners, ook dat zoekt NEO in LIVE uit. Van Oijen: ‘Die informatie kan je combineren. Meldingen van bewoners wil je graag zo automatisch en makkelijk mogelijk koppelen in één systeem, zodat zichtbaar wordt waar mogelijke problemen ontstaan. Dat systeem wordt de 3D Cityplanner.’

‘Het is de bedoeling dat alles in onze digital twin terecht komt,’ vult Van Oijen aan. De diensten in de digital twin moeten volgens hem wel zo worden ingestoken dat ze straks breder toepasbaar zijn, breder dan enkel Liendert. ‘De ontwikkelingen in LIVE moeten in de toekomst ook in andere steden en dorpen meerwaarde bieden.’ Daarom wordt er bij het project ook aandacht besteed aan het inrichten van tools die gemakkelijk en efficiënt toe te passen zijn.

Van Oijen heeft samen met zijn projectpartners al naar de 3D cityplanner gekeken, waarin de eindresultaten van het project straks zichtbaar zijn. Die is veelbelovend, aldus de projectleider van NEO. ‘Op de langere termijn zijn we erg benieuwd wat er nog meer in die digital twin zal worden toegevoegd.’

LIVE staat volgens NEO uiteindelijk voor het wapenen tegen klimaatproblematiek, door wijken en steden weerbaarder te herinrichten. ‘Je wilt weten hoe je wateroverlast of vegetatie kunt monitoren, maar het uiteindelijke doel is dat die data de overheid helpt met het maken van betere en snellere beslissingen. Dat is waarom wij aan het project meedoen.’