Skip to content

Uw vraag centraal

LIVE werkt niet alleen met eigen databronnen. Op basis van uw ruimtelijke uitdaging of vraagstuk voegen wij de juiste data toe aan de 3D Cityplanner. Data die bijdraagt aan het visualiseren van het antwoord op uw vraagstuk. Bijvoorbeeld over mobiliteit, speelplekken, energiesystemen of leidingen. Zo wordt LIVE een dienst op maat. Welke informatie heeft u nodig om de herontwikkeling of herinrichting van uw wijk of gebied op een juiste manier uit te voeren? Open databronnen, data van de gemeente zelf of mogelijk data van andere partijen. Om op een juiste manier tot integraal inzicht te komen, aansluitend bij uw ambities, is de onderstaande aanpak ingericht.

  1. We starten met een strategisch gesprek met alle toekomstige gebruikers van LIVE. Via deze strategische sessie gaan wij onder begeleiding van AeroVision op zoek naar de echte vragen waarop LIVE antwoord moet kunnen geven. Welke informatie heeft u echt nodig om de juiste keuzes te maken?
  1. Op basis van de uitkomsten inventariseren wij welke data en tools nodig zijn om via LIVE de juiste antwoorden te geven op de vragen en ambities die er liggen. Zijn deze data of tools voorhanden? Is het open data of moeten wij data betrekken van externe partijen?
  1. Geomaat brengt, via een drone en mobile mapping, de totale wijk of het gebied gedetailleerd in kaart, zodat deze kan worden gevisualiseerd in de 3D Cityplanner. Desgewenst kan LIVE ondersteunen bij de communicatie richting bewoners. Door onze Liendert case study al veel ervaring met de meest gestelde vragen en antwoorden.
  1. Op basis van de verkregen gebiedsdata en geïnventariseerde (externe) databronnen wordt uw wijk LIVE gepresenteerd via de 3D Cityplanner van StrateGis. Via een dashboard kunnen alle stakeholders integraal een visuele weergave van de wijk of het gebied zien.
  1. U kan aan de slag met LIVE. Maar hoe? Tijdens kennissessies met alle stakeholders leert u hoe u LIVE kunt gebruiken. Hoe kunt u scenario’s en plannen invoeren? Hoe kunt u resultaten op de juiste manier interpreteren om de juiste keuzes te maken? Zomaar enkele vragen die voorbij komen. Deze kennissessies worden enkele keren herhaald, want de ervaring leert dat vragen juist ontstaan bij het gebruik van de visuele wijk.
  1. Alles is klaar om LIVE optimaal te gebruiken. Bespreek scenario’s en gevolgen van ingrepen met collega’s, gebruik LIVE om ingrepen en gevolgen aan bewoners voor te leggen, maak de juiste keuzes voor een leefbare en gezonde leefomgeving. Uiteraard is onze helpdesk er om u verder te ondersteunen.