Skip to content

Over LIVE

LIVE combineert data in een 3D-omgeving. Zo ontstaat integraal en visueel inzicht in de huidige stand van zaken van een wijk of gebied dat moet worden herontwikkeld of heringericht. Door nieuwe stedenbouwkundige of groenplannen toe te voegen, worden de gevolgen van deze mogelijke ingrepen direct zichtbaar. Zowel ruimtelijk als financieel én op het gebied van leefbaarheid. Alle stakeholders die betrokken zijn bij de herontwikkeling of herinrichting maken gebruik van dezelfde actuele informatie via de 3D-omgeving, waardoor efficiënter kan worden samengewerkt. Ook kunnen eenvoudig nieuwe scenario’s worden uitgedacht en de effecten voor de leefbaarheid en haalbaarheid worden getoetst.

Uw wijk LIVE
De basis van LIVE wordt gevormd door de 3D-Cityplanner van StrateGis én een databasis van het plangebied, die wordt gecreëerd door Geomaat. Deze data wordt verzameld via een drone en mobile mapping. Op basis van een Artificial Intelligence-aanpak wordt de hele wijk nauwkeurig in kaart gebracht en zichtbaar gemaakt in de 3D-Cityplanner. Deze digitale weergave van de werkelijkheid biedt inzicht in de huidige fysieke omgeving. Denk aan groen, water, parkeren, verharding en de verschillende gebouwen.

Inzicht op maat
Door de 3D-Cityplanner van uw wijk of gebied te verrijken met extra data uit verschillende bronnen, krijgt iedereen die gebruikmaakt van LIVE dezelfde, actuele informatie. Door het toevoegen van nieuwe plannen, beoogde ingrepen en ambities, kunnen de gevolgen hiervan direct zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard is dit afhankelijk van de data die is geïntegreerd.

LIVE heeft in de Liendert case study ervaring opgedaan met het toevoegen van verschillende innovatieve geodata-analyse-tools, die ook voor uw wijk of gebied ingezet kunnen worden. We noemen ze kort.

Watermonitor
De Watermonitor, ontwikkeld door HydroLogic en NEO, is een essentieel instrument in de strijd tegen wateroverlast, van groot belang voor de leefbaarheid en veiligheid van steden. Door de Watermonitor te integreren in LIVE, wordt het mogelijk om de impact van ingrepen op de waterhuishouding te visualiseren. Hoe waterrobuust is de wijk en hoe beïnvloed het de leefbaarheid?

Weten wat de WaterMonitor voor uw wijk kan doen? Lees hoe de WaterMonitor de impact van maatregelen op de waterhuishouding inzichtelijk maakt.

BoomPlus
BoomPlus, ontwikkeld door NEO, is een tool die bomen herkenbaar in beeld brengt. Via BoomPlus kunnen analyses van hittestress, geluid en groene baten in kaart worden gebracht. Maar ook ondergronds ruimtebeslag en risico’s als gevolg van wortels, voor aanleg van netwerken als WKO (energietransitie), drinkwater en glasvezel wordt inzichtelijk. Waardevolle informatie bij een herontwikkeling of herinrichting.

Meer lezen over BoomPlus? Lees hoe BoomPlus bijdraagt aan een gerichte data-aanpak voor uw wijk.

Groene Baten Planner
De Groene Baten Planner (GBP) van het RIVM is een beslisinstrument voor ruimtelijke ordening. De GBP berekent de effecten van ruimtelijke ingrepen op natuurlijk kapitaal en geeft antwoord op vragen zoals: wat zijn de verwachte maatschappelijke baten van het toevoegen van groen in deze wijk of stad? En welke voorgestelde ingrepen geven de meeste verwachte maatschappelijke baten? Zo kan een gezonde en groene leefomgeving nog beter in beeld worden gebracht.

Meer weten over de Groene Baten Planner van het RIVM? Lees hoe de GBP de meerwaarde berekent van groen in de wijk.

Andere data en tools
Uiteraard is het mogelijk andere data(bronnen) en tools toe te voegen aan de 3D Cityplanner. Hierover gaan wij graag het gesprek aan. Welke data en tools kunnen we integreren op tot waardevolle inzichten te komen, die bijdragen aan het vraagstuk waar u voor staat? Denk hierbij aan data over mobiliteit, energiegebruik, het weerbericht en leidingen.

Scenarioanalyses
Uw wijk staat LIVE, data en tools zijn geïntegreerd, nu het resultaat. Door het visualiseren van nieuwe plannen, beoogde ingrepen en/of ambities die er leven wat betreft een herontwikkeling of herinrichting laat LIVE de effecten zien. Welk effect heeft inrichten van een park op een huidige parkeerplaats? Hoe wordt de waterhuishouding beïnvloed als er vooral half verharde parkeerplaatsen terugkomen? Welk effect hebben nieuwe bomen op bijvoorbeeld hittestress. En met de leefbaarheidseffectrapportage worden op basis van veertig factoren (zoals afstand tot voorzieningen, openbaar groen per inwoner, het fijnstof in de lucht en de parkeerdruk) de effecten op de leefbaarheid gevisualiseerd op de digitale kaart.

Op deze manier biedt LIVE inzicht voor nog gezondere wijken, efficiënte besluitvorming, een snellere doorlooptijd van de herontwikkeling of herinrichting en mogelijk een efficiëntere investering. Daarnaast kunt u op basis van de scenario’s en resultaten LIVE uitstekend inzetten om het gesprek aan te gaan met de bewoners van een wijk of gebied.