Skip to content
Home » Nieuws » De WaterMonitor maakt de impact van maatregelen op de waterhuishouding inzichtelijk 

De WaterMonitor maakt de impact van maatregelen op de waterhuishouding inzichtelijk 

Bij een prettige leefomgeving hoort ook een goed werkende waterhuishouding. Na een flinke regenbui wil je immers dat het water kan wegzakken in de grond, zodat er geen wateroverlast of onveilige situaties ontstaan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er genoeg water is als het tropisch warm is. Binnen de 3D Cityplanner is daarom de WaterMonitor opgenomen. Met deze tool kan het effect van een aanpassing in de publieke ruimte op de waterhuishouding worden uitgerekend. Adviseur en modelleur Koen Reef van HydroLogic legt uit waarom dit belangrijk is. 

De WaterMonitor is ontwikkeld door de Amersfoortse bedrijven HydroLogic en Neo. “De WaterMonitor is binnen de 3D Cityplanner een tool waarmee overheden of adviesbureaus aan de slag kunnen gaan om zelf herinrichtingscenario’s door te rekenen,” legt Reef uit. De adviseur en modelleur bij HydroLogic is betrokken bij het maken van allerlei hydrologische modellen, die betrekking hebben op grotere wateren, zoals de Rijn en de Noordzee, maar ook op wateren op stedelijk niveau en, in dit geval, het project in de Amersfoortse wijk Liendert. “Wij gebruiken rekenmodellen om beter inzicht te krijgen in de toekomstige waterhuishouding. Als er steeds meer extreme neerslag valt door klimaatverandering, welke impact heeft dat dan en op welke gebieden?”  

Impact van water

Koen Reef

“Voor een gebiedsinrichter is het essentieel om op interactieve wijze plannen te kunnen maken,” zegt Reef. “Zodat je direct de impact kunt zien. Stel dat je een parkje wilt gaan bestraten om er zo parkeerplaatsen te maken, wat betekent dat dan bijvoorbeeld in het geval van ernstige neerslag? Komt er extra veel water op straat te staan en krijg je meer wateroverlast? Of omgekeerd, dat je parkeerplaatsen gaat vergroenen. Welk effect zie je daarvan terug in de hoeveelheid water op straat? En wat gebeurt er als je een verdieping, een wadi, aanlegt in het landschap zodat als het heel hard regent daar al het water naartoe stroomt? Met de WaterMonitor maak je inzichtelijk wat de impact van zulke maatregelen is op de waterhuishouding en ook op zo’n manier dat iedereen de informatie begrijpt.”  

Elkaar versterken

Dat meerdere partijen samenkomen binnen de 3D Cityplanner vindt Reef van grote meerwaarde. “Iedereen heeft een eigen specialisme. Neo helpt bij het in kaart brengen van het actuele landgebruik (bijvoorbeeld groen vs. verharding) en Geomaat verricht gedetailleerd metingen om Liendert in kaart te brengen. HydroLogic ontwikkelt de rekenmodellen om de effecten van extreme neerslag door te kunnen rekenen. Dit versterkt elkaar enorm.” De 3D Cityplanner laat zien hoe de inrichting van een wijk invloed heeft op allerlei zaken, zoals hittestress, maar ook de waterhuishouding. “Als je in een wijk ziet dat grote oppervlakten tuin worden verhard, dan heb je een enorm probleem te pakken. Je hebt groen juist nodig, zodat het regenwater beter kan infiltreren in de grond. Daarnaast koelt groen in de zomer een omgeving af doordat het water verdampt. En het schaduweffect werkt extra verkoelend. Daarom zie je ook dat de temperatuur in versteende binnensteden vaak een paar graden hoger is dan in een groene wijk.” 

Weerbaar worden

De WaterMonitor heeft betrekking op een actueel probleem. Reef: “Als gevolg van klimaatverandering worden buien steeds heftiger en daardoor wordt ook het probleem van water in je stad groter.” Oplossingen kunnen eenvoudig zijn, stelt hij. “Een vijver aanleggen in het laagste gedeelte van een wijk, groen op daken om het regenwater beter op te vangen, minder verstenen om ervoor te zorgen dat het water beter de bodem in kan en zorgen dat je het water lokaal vasthoudt voor de warme momenten waarop je extra water nodig hebt.” Een tool als de WaterMonitor kan al in de ontwerpfase helpen bij de inrichting van een wijk die klaar is voor de toekomst. “Het is essentieel dat je als samenleving weerbaar wordt tegen de effecten van klimaatverandering. Dat begint met hoe je je land, stad of wijk inricht, zodat je minder kwetsbaar bent voor weersextremen, zoals heftige hoosbuien en extreme droogte. De gevolgen als het misgaat zijn dan minder groot. En het maakt het wonen, ook in de toekomst, uiteindelijk prettiger.”